jk裙㡳风光无遮挡图福利

jk裙㡳风光无遮挡图福利

当贯脓而不贯脓者,倍参、、当归、糯米,煎熟入人乳、好酒。魏桂岩自论云∶人参益内,甘草和中,实表宜用黄,助阳须凭官桂。

故述芩、<篇名>人胞鹿茸麋茸鹿蛤蚧龟板猪脊髓总考凡年高精弱,难于生育,草木无情,不能补之,故宜上件酌而入药。故得寒饮则阴阳微和,而痛少可;得热饮则以火济火,而痛益深。

火能生土,故用丁香。有留滞者,加桃仁、红花,玄胡索、肉桂。

是方也,人参、扁豆、甘草,味之甘者也。温能壮胃气,故用荜茇、丁香。

忧愁思虑,则火起于心,心伤则神不安,故苦惊。于是,掌其面,诬以外情,果大怒而号泣者三时,令解之,即求食矣。

盖天地冲和而万物发育,朔方寒胜,固令不毛。故用黄柏、知母苦寒质润之品以主之,苦能泻火,寒能胜热,质润能滋阴。

Leave a Reply